Share

Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului perspectived.ro


Condiţii generale pentru utilizarea site-ului
SC Perspective Design SRL şi-a deschis site-ul perspectived.ro pentru a-şi informa potentialii clienti sau colaboratori . Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos(CONDIŢII GENERALE) precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul şi când îl parcurgeţi şi utilizati, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevaleaza asupra oricărei alte întelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SC Perspective Design SRL.


Drepturi de proprietate intelectuala

Drepturi de autor
SC Perspective Design SRL se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, imaginile, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC Perspective Design SRL.
Textele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozitiile  legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat care sunt reproduse acolo autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea  intelectuală.
Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţial sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fară să se fi obţinut în prealabil autorizaţia(înscris), de la SC Perspective Design SRL, este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Depturi de marcă
Toate marcile prezentate in continutul acestui site apartin detinatorilor de drept si sunt folosite de catre Perspective Design SRL in urma unor contracte sau intelegeri directe cu proprietarii acestora.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la proprietari sau de la reprezentanul marcilor si anume SC Perspective Design SRL in contexte in care apare si Perspective Design SRL sau orice alt continut din proprietatea acestuia, constituie infracţiunea de contrafacere care se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a serviciilor SC Perspective Design SRL.
SC Perspective Design SRL işi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, in orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificarile sa presupună responsabilitatea SC Perspective Design SRL.
www.perspectived.ro este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, in legatura cu continutul din paginile sale.

Hyperlink-uri
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.perspectived.ro necesită o autorizatie prealabila în scris de la SC Perspective Design SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului SC Perspective Design SRL. SC Perspective Design SRL nu poate fi , în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.perspectived.ro şi nu este responsabil, în nici un fel, privind conţinutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilităţii
Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SC Perspective Design SRL, nu va putea fi responsabilă pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudicul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.
Informaţiile site-ului corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de SC Perspective Design SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să ne accesaţi site-ul.

Drept aplicabil
Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale
SC Perspective Design SRL işi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza  în orice moment accesul la site precum si Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrică  pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.


Prin continuarea navigarii in acest site, sunteti de acord cu termenii si conditiile enuntate mai sus.

01

02

03

04